Over ons Harmonie

2013

Crescendo, dat typeert in één woord Harmonie de Berggalm anno 2013.

Met heel veel plezier en een enorme muzikale groei kende het harmonie orkest vele hoogtepunten in de afgelopen jaren. Succesvolle deelname aan het bondsconcours in 2007 en aan het prestigieuze Certamen de Banda de Musica in Valencia in de zomer van 2008 (1e prijs in de Seccion Secunda). In 2011 startte de Koninklijke Harmonie de Berggalm i.s.m. de Lionsclub Heerlen Landsfort het concept “Concert en Preuverie Clumma”. Een concert in de Remigiuskerk in Klimmen door het Harmonie-orkest gevolgd door een preuverie van Limburgse hapjes en wijnen in Zalencentrum Keulen.

Naast een rijke muzikale traditie, kenmerkend voor vele Limburgse muziekgezelschappen, vervult de harmonie ook een belangrijke gemeenschapsfunctie. Het muzikaal opluisteren van de jaarlijkse processie, het inhalen van de communicantjes en serenades bij jubilea en andere feestelijkheden is dan ook net zo belangrijk als de concert agenda.

Dit alles is niet mogelijk zonder voldoende aandacht voor muzikale kwaliteit en kwantiteit. Naast een eigen jeugdorkest, als voorbereiding op het harmonie-orkest, wordt de HAFA-opleiding in eigen beheer uitgevoerd met vakdocenten voor ieder instrument. Sinds het schooljaar 2011-2012 heeft de Berggalm het concept “Klinkend Perspectief” omarmt, een samenwerking tussen een aantal scholen in de Parkstad en de muziekschool Kerkrade. In groep 5 van de Klimmense Basisschool Ummer Clumme krijgen de kinderen de basisvaardigheden van de muziek aan geleerd. De harmonie ondersteunt door instrument-presentaties en samenspel met het jeugdorkest waarna doorstroom naar de opleiding van de harmonie mogelijk is.

2013 staat in het teken van deelname aan het Wereld Muziek Concours (13/14 juli). Met de sinds februari 2012 aangetreden dirigent Jos Roeden wordt meer aandacht besteed aan het verder professionaliseren van het harmonie-orkest. Het WMC vormt daarvoor een ideaal doel. In de aanloop naar het WMC zal hier ook al invulling aan gegeven worden onder het motto: amateur ontmoet professional. Het harmonie-orkest verzorgt het voorprogramma van het concert van het Nederlands Blazers Ensemble in het Parkstadtheater in Heerlen (26 januari 2013) en zal samen met het NBE de finale op het theaterpodium verzorgen. In mei bezoekt het LSO de Koninklijke Harmonie de Berggalm en zal een gezamenlijk concert gegeven worden.

Op basis van de ervaringen en de progressie in 2013, zal de strategie voor de komende jaren worden uitgezet.

Pagina's: 1 2 3 4 5 6