Bestuur Harmonie

Bestuur en contactgegevens

Secretariaat: / 06-50465535 / Overheek 1b, 6343PB Klimmen

Met ingang van maart 2023 bestaat het bestuur uit de volgende personen:

Francois Verhoeven: Voorzitter

 

 

 

 

 

Ger Linden: vice voorzitter/activiteitencommissie

Nicole Mennens: secretaris / opleidingcommissie

Anita Klinkenberg: penningmeester

 

 

 

 

 

Richard Konings: Interne communicatie en logistiek

Ria Morshinkhof

Armand Winthagen: Programma commissie

Chris Smeets: Opleidingsorkest “De Heuvelgalm”

Marjo Kruts-Laeven (foto volgt)

 

 

 

 

 

Jos Habets (foto volgt)

 

 

 

 

 

Overige functies

Coördinatie en muzikale leiding buitenwerk: Matthijs Schleepen

Felix Paulissen: subsidies en sponsoring

Binnen de Berggalm zijn een aantal commissies actief:

Programma commissie
Patrick Bertrand, Frans Hendrikx, Stef Moonen, Walter Linden, Hugo Pieters, Armand Winthagen

Werkgroep Muziek
Hugo Pieters, Denise Slenter, Peter Kruts, Richard Konings, Math Winthagen, Armand Winthagen, Stef Moonen, Sander Pleijers, dirigent

Werkgroep Jeugd
Marc Boshouwers, Marga Keydener, Ronald Quadackers, Chris Smeets

Muzikale en sociale activiteiten worden door leden op projectbasis georganiseerd