Opleidingen Harmonie

Informatiemap lessen Koninklijke Harmonie de Berggalm

INHOUD IS NIET ACTUEEL / ONDER BEWERKING

 

 

 

 

 

Inhoudsopgave:

 1. Voorwoord
 2. Instrumentkeuze
 3. Leerkrachten
 4. Lesprogramma
 5. Spelen met Muziek
 6. Les locatie
 7. Contributie en lesgeld
 8. Opleidingscommissie
 9. Leerlingvolgsysteem
 10. Instroom Jeugdorkest en Harmonieorkest

Voorwoord:

Waarom is muziek maken belangrijk?

 • Muziek maakt slim.
 • Muziek is uitdagend.
 • Muziek bevordert oog-hand coördinatie.
 • Muziek draagt bij aan de emotionele ontwikkeling.
 • Muziek draagt bij aan de sociale ontwikkeling.
 • Muziek maken is vooral leuk!

In deze map vindt u de mogelijkheden die Koninklijke Harmonie de Berggalm kan bieden aan uw kind(eren).

Instrumentkeuze:

We bieden les aan op de onderstaande instrumenten:

 • Klarinet
 • Altsaxofoon
 • Dwarsfluit
 • Fagot
 • Hobo
 • Trompet
 • Schuiftrombone
 • Tuba
 • Hoorn
 • Slagwerk

De instrumenten worden door de harmonie in bruikleen gegeven.

Leerkrachten:

Onze huidige leerkrachten zijn:

 • Klarinet -> Vinesh Dijkstra.
 • Altsaxofoon -> Ron Daelemans.
 • Dwarsfluit -> Anita Knubben.
 • Fagot -> Nog geen leerlingen en leerkracht.
 • Hobo -> Nog geen leerlingen en leerkracht.
 • Trompet -> Leon Jaminon.
 • Schuiftrombone -> Bas Schobbers.
 • Tuba -> Nog geen leerlingen en leerkracht.
 • Hoorn -> Karen van den Broek.
 • Slagwerk -> Henk Martens.

We werken alleen met bevoegde leerkrachten. Dit wil zeggen dat ze een opleiding gevolgd hebben aan het conservatorium en voldoende didactische en pedagogische vaardigheden hebben.

Lesprogramma:

De leerlingen worden opgeleid voor Hafa A, B en C niveau. Hafa staat voor Harmonie en Fanfare. De leerlingen krijgen bij ons een landelijk en erkend diploma. Daartoe werken wij samen met de stichting Cultuur in Uitvoering.

Een compleet Hafa examen bestaat uit een theorie en praktijk examen. De leerlingen krijgen naast praktijk ook theorieles. Momenteel wordt deze gegeven door Karen van den Broek.

De duur van de lessen bedraagt 30 minuten, 1 dag in de week. Met uitzondering van de schoolvakanties. Dan hebben de kinderen geen muziekles.

Een uitzondering op de regel is dat als de leerkracht de les afzegt, dat deze les ingehaald moet worden. Dit wordt in overleg besproken en geregeld. Als uw kind een les verzuimt, met welke reden dan ook, kan niet worden ingehaald. Het lesmateriaal wordt door de harmonie verstrekt.

Spelen met Muziek:

Ons muziekonderwijs start met Spelen met Muziek op de basisschool. Spelenderwijs leert uw kind muzieknoten, ritmes, zingen en dansen. Daarnaast maakt het kennis met eenvoudige muziekinstrumenten.

De leerlingen gaan deelnemen aan een blazersklasje. Instrumenten worden gratis in bruikleen gegeven door de harmonie. Aan het einde van het schooljaar sluiten we Spelen met Muziek af met een presentatie. Daarna bieden we de mogelijkheid aan om kinderen te laten kennismaken met verschillende muziekinstrumenten zodat het kind kan kiezen op welk instrument het les wil volgen. Dit wordt vormgegeven door een mini-klasje na schooltijd op de basisschool. De kosten bedragen €40 per cursus. Het kind ontvangt hierbij ook een blokfluit.

Les locatie:

De les locatie is niet voor alle instrumenten hetzelfde.

 • Klarinet -> Basischool (BS) Ummer Clumme (handenarbeidlokaal onder de gymzaal).
 • Altsaxofoon -> BS Ummer Clumme (handenarbeidlokaal onder de gymzaal).
 • Dwarsfluit -> Poelsstraat 14, Klimmen
 • Trompet -> BS Ummer Clumme (handenarbeidlokaal onder de gymzaal).
 • Schuiftrombone -> BS Ummer Clumme (handenarbeidlokaal onder de gymzaal).
 • Hoorn -> BS Ummer Clumme (handenarbeidlokaal onder de gymzaal).
 • Slagwerk -> Hulsberg

Contributie en lesgeld:

De contributie voor de vereniging voor het jaar …. bedraagt €….. per kwartaal.

Het lesgeld voor het jaar …… bedraagt €….. per kwartaal.

De incasso gebeurt per kwartaal achteraf.

Tijdens de jaarvergadering kan tot indexering besloten worden.

Opleidingscommissie:

Momenteel bestaat onze opleidingscommissie uit de volgende personen:

 • Nicole van Tilburg -> Coördinator Trompet.
 • Carlyn Schleepen -> Coördinator van de dwarsfluit en altsaxofoon.
 • Mariet Pleijers  -> Coördinator klarinet en hoorn, contactpersoon 

Stichting Cultuur in uitvoering. Contact persoon spelen met muziek.

 • Myrthe van Meijel -> Algemene zaken.
 • Jo Hanssen  -> Coördinator slagwerk en schuiftrombone.
                            

U kunt ons op het volgende e-mailadres bereiken:

of kijk eens op onze website https://berggalm.nl

De coördinator onderhoudt contacten met de leerling, ouders en leerkrachten. Bij vragen is de coördinator het eerste aanspreekpunt. Hij/zij volgt de vorderingen, bespreekt deze met de leerkrachten en bepaalt wanneer de examens plaatsvinden.