Opleidingen Harmonie

De opleidingen van de harmonie worden gecoördineerd door een eigen opleidingscommissie die de opleidingen in eigen beheer verzorgt. Hieronder vindt u een overzicht van de opleidingen die mogelijk zijn. Heeft u interesse neem dan gerust contact op met Kim Klinkenberg, tel. 0644080034, ze helpt u graag verder.

Klinkend perspectief: De leerlingen van groep 5 van Basisschool Ummer Clumme krijgen gedurende dit schooljaar muziekonderwijs, volgens dit concept dat al jaren een succes is op diverse basisscholen in Parkstad. Het initiatief van “het Klinkend Perspectief” in Klimmen is omarmt door de Koninklijke Harmonie de Berggalm, de basisschool en de muziekschool Kerkrade. Naast algemene muzikale vorming, maken de kinderen ook kennis met de muziekinstrumenten die gebruikt worden bij het harmonie-orkest. Na een aantal lessen worden de instrumenten door leden van de Harmonie gepresenteerd, daarna kunnen de leerlingen aangeven of ze interesse hebben in het starten van muzieklessen.

Muzieklessen: Als leerlingen hun keuze hebben gemaakt krijgen ze een instrument in bruikleen van de Harmonie en wordt er nog het een en ander uitgelegd betreffende de muzieklessen. Eenmaal per week krijgen de leerlingen individueel les van een gediplomeerde docent(e). Na een jaar zijn de leerlingen gewend aan hun instrument. Ook kunnen ze dan eenvoudige muziekwerken spelen, waarna ze door kunnen stromen naar de Jeugdharmonie. Na ongeveer twee jaar kunnen de leerlingen voor hun HAFA A examen opgaan, waarna ze in de Harmonie kunnen instromen.

Jeugdharmonie: Na ongeveer een jaar kunnen de leerlingen doorstromen naar de Jeugdharmonie. Hier kunnen ze samen met andere leerlingen en begeleiders muziek maken. Enkele keren per jaar geeft de Jeugdharmonie concerten. De Jeugdharmonie repeteert elke zondag van 11.00 tot 12.15 uur bij Café Zalencentrum Tom Keulen te Klimmen.

Harmonie: Na het behalen van het HAFA-A examen kunnen de leerlingen bij de Harmonie instappen. In tegenstelling tot de Jeugdharmonie wordt bij de Harmonie het niveau van de stukken niet aangepast aan de nieuwe instromers, waardoor het behalen van andere HAFA-examens zeker een aanrader is.