Beleid

De vereniging:
De Koninklijke Harmonie de Berggalm kent een verenigingsstructuur. Het onbezoldigde bestuur wordt benoemd door de leden. De voorzitter wordt benoemd vanuit het bestuur.


Bestuur:
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

 1. Voorzitter: François Verhoeven:
 2. Secretaris: Nicole van Tilburg
 3. Penningmeester: Anita Klinkenberg
 4. Orkestcoördinator: Richard Konings
 5. Opleidingscommissie: Jos Habets
 6. Programma commissie: Armand Winthagen
 7. Opleidingsorkest: Chris Smeets
 8. Evenementen en vergunningen: Marjo Kruts-Laeven
 9. Ria Morshinkhof

De vereniging kent diverse werkgroepen die mee invulling geven aan de missie van de vereniging.

Ontstaansgeschiedenis:
De vereniging ‘De Berggalm’, in zijn oorsprong een zangvereniging onder de naam ‘Echo de la Montagne’, en werd opgericht in 1879. Na de eerste wereldoorlog werd, in samenwerking met deze zangvereniging, besloten de vereniging om te vormen tot een harmonie. De formele statutaire naam werd in 1978 als “Zang en Harmonie Gezelschap de Berggalm” gevestigd. Gesteund door het enthousiasme van de Klimmense bevolking groeide de vereniging De Berggalm spoedig uit tot een volwaardig harmonieorkest.

In 1936 werd voor de eerste keer deelgenomen aan een concours. Grote muzikale successen werden in de vijftiger jaren behaald. Bij gelegenheid van het 80-jarig bestaan werd de vereniging het predicaat ‘Koninklijk’ verleend.

Visie:
De visie van de Koninklijke Harmonie van Klimmen is gebaseerd op de gedachte “meerwaarde te betekenen” voor de gemeenschap van Klimmen. Dit wordt gerealiseerd door;

 • voor haar leden en haar achterban een sociale functie te vervullen,
 • bieden van ondersteuning in de gemeenschap in de vorm bijdragen van opluistering van gemeenschappelijke activiteiten in de breedste zin van het woord,
 • het zelf organiseren van muziekeducatie voor jong en oud in samenwerking met de stichting Cultuur in Uitvoering,
 • de aankomende muzikanten (jong en oud) de gelegenheid bieden samen te musiceren.

Missie:
De missie voortvloeiend uit de visie wordt gerealiseerd door het uitvoeren van symfonische blaasmuziek op een bij het korps/jeugdorkest passend niveau. Daartoe verzorgt de Koninklijke Harmonie optredens voor een zo breed mogelijk publiek in concertlocaties in binnen- en buitenland. De Koninklijke Harmonie draagt daarmee bij aan instandhouding van een gevarieerd cultureel aanbod. In samenwerking met andere verenigingen of solisten proberen we maatschappelijk relevant voor Klimmen en omgeving een bijdrage te leveren. Door de eigen opleidingen voor jong en oud in samenwerking met de stichting Cultuur in Uitvoering dragen we zorg muzikale educatie en voor instroom. De leerlingen worden opgeleid voor Hafa A, B en C niveau. De leerlingen krijgen een landelijk en erkend diploma. Het jeugdorkest speelt een belangrijke rol in de muzikale ontwikkeling van de leerlingen. Het jeugdorkest geeft net als het harmonie orkest zelfstandig uitvoeringen en leert de leerlingen zichzelf te kunnen presenteren.

Beleidsstappenplan:
Het jaarlijks vastgestelde beleidsplan wordt opgebouwd door de programmacommissie. Het bevat het aantal geplande concerten, alleen of
samen met andere verenigingen. Waar mogelijk buitenlandse programma’s. Bij de programma’s wordt gekeken naar de aansluiting met het publiek. Daarnaast wordt in het beleidsplan gekeken naar sociale activiteiten voor de leden en de jeugdleden. Het beleidsplan wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld en voorgelegd aan de leden.

Jaarlijkse actualisatie:
Het beleidsplan wordt jaarlijks geactualiseerd en vertaald naar een actief concertprogramma en bijbehorend repertoirekeuze.

Beloningsbeleid:
Het bestuur is volledig onbezoldigd. Dirigenten, repetitoren en instructeurs worden beloond conform de richtlijnen van de Limburgse Bond van
Muziekgezelschappen en de Bond van Orkestdirigenten en Instructeurs. Voor verdere toelichting verwijzen wij u door naar het financiële jaarverslag.