Schenkingsovereenkomst

Naast de bijdrage via het comité en de ANBI kunt u een overeenkomst sluiten met Harmonie de Berggalm waarin wordt vastgelegd dat u minimaal 5 jaren vriend blijft. De Belastingdienst heeft daarvoor een standaard overeenkomst opgesteld. Via het secretariaat kunnen wij u verder van dienst zijn.