ANBI cultuur Harmonie

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling):
De Koninklijke Harmonie de Berggalm heeft de ANBI (cultuur) status aangevraagd bij de belastingdienst. Deze fiscaal gunstige regeling is bedoeld om het verenigingsleven te ondersteunen. Dat betekent dat een jaarlijkse schenking niet belast is met schenkingsrecht, en dat u 125% van het bedrag, zonder enige drempel, als aftrekpost mag opgeven bij uw aangifte inkomstenbelasting. Bij de belasting aangifte kunt u het nummer dat de belastingdienst toekent aan de Koninklijke Harmonie de Berggalm terug vinden.

Voor bedrijven die vennootschap plichtig zijn is dat 150%.

De Belastingdienst heeft de Harmonie de Berggalm het RSIN of fiscale nummer 002578165 toegekend.